Relatietherapie

Binnen relatie- of koppeltherapie melden jullie zich aan als koppel en ligt de focus op de relationele hulpvraag.
Er wordt gestart met een intakegesprek waarbinnen ik samen met jullie in kaart breng op welk vlak zich precies de moeilijkheden voordoen en onderzoeken we wat er nodig zou zijn. Als elke partij gemotiveerd is en zich goed voelt bij de gemaakte afspraken voor het verdere verloop, start ik een traject op met jullie. De bedoeling is telkens samen naar de sessies te komen, al kan het aangewezen zijn jullie ook één of meerdere keren alleen op gesprek te zien.

Binnen relatietherapie is de therapeut steeds meerzijdig partijdig. Dit wil zeggen dat deze geen partij trekt voor één van beide partijen, maar dat deze als derde persoon aandacht heeft voor de noden en belangen van jullie allebei.

Tijdens koppeltherapie, wordt ook afwisselend dieper ingegaan op jullie individuele stukken om van daaruit de relationele moeilijkheden beter te kunnen begrijpen en aan te pakken.

Mogelijke hulpvragen voor koppeltherapie:
– Veelvuldig ruzie maken of destructiviteit in de relatie of… net leren ruzie maken
– Gevoelens van eenzaamheid of vervreemding bij één van beiden of bij jullie allebei
– Onuitgesproken noden of frustraties helpen verwoorden naar elkaar en leren beluisteren
– Op zoek naar een nieuw samen zijn na traumatische gebeurtenissen zoals verlies of gezondheidsproblemen
– Twijfel of jullie nog verder willen samen en nood aan ondersteuning in dit proces
– Veelvuldige negatieve communicatie en wederzijdse kritiek binnen de relatie
– Eén van beiden heeft het gevoel alleen te staan in het engagement voor de relatie of jullie hebben het gevoel uit elkaar gegroeid te zijn
– Gemis aan emotionele verbinding of “een samen” binnen de relatie of net te weinig “ik”
– Hoe omgaan met verschillen, onevenwichten binnen de relatie
– Hoe omgaan met bindingsangst en verlatingsangst
– Wat na ontrouw en moeite met vertrouwen
– verschil in verlangens op vlak van seks en intimiteit
– hoe ouder of partner zijn in nieuw samengestelde gezinnen
– Communicatieproblemen of steeds terugkerende discussies

Seksuele problemen en complexe moeilijkheden binnen (nieuw samengestelde) gezinnen worden doorverwezen naar een gespecialiseerde collega.

Een misvatting…
Relatietherapie hoeft geen SOS-oplossing te zijn of laatste redmiddel, maar kan ook beginnende koppels, die kleinere problemen hebben, helpen om grotere te voorkomen of meer verbondenheid te creëren tussen elkaar.

Kostprijs
Koppeltherapie duurt 90 min en bedraagt 90 euro.
De individuele sessies duren 60 min bedragen 60 euro.
Een intakegesprek als koppel bedraagt 100 euro.